• Dôležitý oznam - samotestovanie žiakov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      z MŠVVaŠ sme obdržali e-mail s pripomenutím povinnosti odosielania potvrdenia o vykonaní samovyšetrovacieho  Ag testu. V pokynoch máme uvedené, že zákonný zástupca/plnoletý žiak zašle cez Edupage potvrdenie o vykonaní AG testu (v časti Žiadosti/Vyhlásenia, tlačivo Domáci AG samotest – oznámenie o použití). Zákonný zástupca/plnoletý žiak škole potvrdzuje VYKONANIE poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

       

      Pokiaľ test použijete, PROSÍM VÁS, aby ste nám cez Edupage odoslali túto informáciu. Nie všetci žiaci školy z kapacitných dôvodov dostali samotesty a ich ďalšia distribúcia závisí od toho, ako budeme v spolupráci s rodičmi vykazovať ich použitie.


      Ďakujem za spoluprácu.

     • Plenárne rodičovské združenie pre 1. ročníky

     • Vážení rodičia žiakov 1. ročníkov, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 22.09.2021 o 15:15hod v priestoroch školskej jedálne SOŠ strojníckej. Združenie sa bude konať v súlade s platnými  epidemickými opatreniami. Tešíme sa na Vás!