• Konvenčné sústruhy SN 32
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Školské kolo SOČ 2024
     • Školské kolo SOČ 2024

      V školskom roku 2023/2024 sa koná 46. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Tak, ako po iné roky, sa naša škola zapojila do súťaže aj tento školský rok.

      Školské kolo sa uskutočnilo 01.02. 2024. Žiaci prezentovali svoje práce v 7 odboroch. Celoškolská odborná komisia mala náročnú úlohu vybrať práce, ktoré postúpia do okresného kola. Všetci žiaci sa dôstojne pripravili, aby odprezentovali svoje práce pred odbornou komisiou, ktorá nakoniec rozhodla o postupujúcich prácach nasledovne:

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

      14. decembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL, ktorej sa zúčastnilo v kategórii A (3.a 4. ročník) 7 žiakov a v kategórii B (1. a 2. ročník) 13 žiakov. Súťažné zadania pozostávali z online testu s rozličnými typmi úloh zameraných na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých rovín jazyka a teórie literatúry. K písomnej časti patrila tvorba vlastného textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť tvorivo písať. Ústna časť bola tvorená prípravou a prednesením krátkeho rečníckeho prejavu na zadanú tému, žiaci mali uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

     • Vianočná akadémia

      Na našej škole sa už stalo tradíciou, že vždy v predposledný deň školského vyučovania pred zimnými prázdninami máme u nás v škole športovo – zábavnú olympiádu.

      Inak tomu nebolo ani včera, keď sme na chvíľku neboli len žiakmi, učiteľmi či majstrami, ale stali sme sa športovcami, rozhodcami a fanúšikmi. Bola to skvelá príležitosť konečne si oddýchnuť od bežných školských povinností, ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží a príjemne sa naladiť na čas, ktorý je pred nami, teda čas vianočný.

  • Partneri

  • Prihlásenie

   • Ponuka odborov na školský rok 2024/2025

   • Študijné odbory:

    • 2411 K mechanik nastavovač - programátor CNC strojov a robotizácia

    • 2413 K mechanik strojov a zariadení – oprava a údržba CNC stojov a robotizácia

    • 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technika

    • 2682 K mechanik počítačových sietí  – sieťové technológie

    • 3447 K grafik digitálnych médií

    Učebné odbory

    • 2433 H obrábač kovov – obsluha CNC strojov

    • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

    • 2466 H mechanik opravár – stroje a zariadenia

   • Videovizitka odborov

   • Milí deviataci, už ste sa rozhodli, kam na strednú školu? Ak uvažujete o Strednej odbornej škole strojníckej a chcete o nej vedieť viac, pozrite si našu videovizitku.

    Pokiaľ sa však predsa len chcete niečo spýtať, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať 🙂

  • ŠKOLSKÝ ČASOPIS

  • Zvonenia

   Pondelok 4. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom