• Rozlúčka s maturantmi

      Dnešný piatkovo-13-kový májový deň sa na našej škole niesol v znamení maturantmi dlho očakávaného odchodu zo školských lavíc. Tak, ako to býva u nás tradíciou, posledný deň pred akademickým týždňom patril slávnostnej rozlúčke s nimi. Maturanti zavŕšili svoj každodenný pobyt v škole a opustili jej brány, aby sa počas nasledujúceho týždňa čo najlepšie pripravili na skúšku dospelosti.

    • Exkurzia v meste Kremnica
     • Exkurzia v meste Kremnica

      V piatok 6.mája 2022 študenti 4.B a 4.D triedy navštívili historické mesto Kremnica. Cieľom ich návštevy bola Expozícia Mincovne a raziareň Kremnica a banská štôlňa Andrej.

      Návšteva sa začala prehliadkou banskej štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Počas 60 minút absolvovali dobrodružnú prechádzku časom, oboznámili sa s históriou dobývania zlato – striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sa prešli v žltých prilbách s čelovkami približne 80 metrov pod povrchom a dozvedeli sa o podmienkach a ťažkej práci vtedajších baníkov pri razení zlata. Po absolvovaní prehliadky štôlne sa študenti presunuli do expozície Mincovne. Tu najskôr absolvovali prehliadku mincí a krátku prezentáciu mincovne.

     • VET day Seminár Opole

      V dňoch 29. a 30. apríla 2022 sa naši dvaja kolegovia, Ing. Peter Tamaši a p. Rastislav Hruškovič, zúčastnili VET day Semináru v poľskom meste Opole.

      Prednášky boli zamerané na využitie KUKA robota v priemysle a odbornej praxi, využitie platforiem Arduino a Micro:bit vo výučbe programovania v odbornej praxi a prínosy programovania LEGO MINDSTORMS, takisto v odbornej praxi.

  • Partneri

  • Prihlásenie

   • Ponuka odborov na školský rok 2022/2023

   • Študijné odbory:

    • 2411 K mechanik nastavovač - programátor CNC strojov a robotizácia

    • 2413 K mechanik strojov a zariadení – oprava a údržba CNC stojov a robotizácia

    • 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technika

    • 2682 K mechanik počítačových sietí  – sieťové technológie

    • 3447 K grafik digitálnych médií

    Učebné odbory

    • 2433 H obrábač kovov – obsluha CNC strojov

    • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

    • 2466 H mechanik opravár – stroje a zariadenia

   • Videovizitka odborov

   • Milí deviataci, už ste sa rozhodli, kam na strednú školu? Ak uvažujete o Strednej odbornej škole strojníckej a chcete o nej vedieť viac, pozrite si našu videovizitku.

    Pokiaľ sa však predsa len chcete niečo spýtať, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať 🙂

  • Zvonenia

   Sobota 21. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom