• Oznam školskej kuchyne

     • Študenti, ktorí sa u nás doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné médium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD, ISIC kartu,  prípadne iné médium, ktoré používate. Tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

     • Nástup do škôl 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe vyjadrenia ministra školstva SR od 8.2. 2021 nastúpia do škôl na prezenčnú výučbu študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča. (Stiahnete si ho na priloženom linku)


      Naďalej platí zákaz vychádzania a stretávania sa okrem cesty do školy a práce. Prosíme Vás týmto o dôsledné dodržiavanie tohto nariadenia, myslite na ochranu zdravia seba a svojich najbližších.
       

      Bližšie informácie Vám dajú Vaši triedni učitelia. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      ​​​​​​​