• Vianočná akadémia

     • Na našej škole sa už stalo tradíciou, že vždy v predposledný deň školského vyučovania pred zimnými prázdninami máme u nás v škole športovo – zábavnú olympiádu.

      Inak tomu nebolo ani včera, keď sme na chvíľku neboli len žiakmi, učiteľmi či majstrami, ale stali sme sa športovcami, rozhodcami a fanúšikmi. Bola to skvelá príležitosť konečne si oddýchnuť od bežných školských povinností, ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží a príjemne sa naladiť na čas, ktorý je pred nami, teda čas vianočný.

      Dnes sme mali pred sebou ešte jednu milú povinnosť, a to našej vianočnej akadémii vyhodnotiť túto súťaž a odmeniť víťazov jednotlivých disciplín a aj celkového víťaza. Užili sme krásnu predvianočnú atmosféru prostredníctvom programu, ktorý pre nás pripravili naši žiaci a vypočuli sme si  piesne, koledy a vinše.

      No a napokon nastal ten čas, keď zatvorili brány našej školy a otvorili sa iné, čarovné, ktoré nás prenesú do krajiny Vianoc, teda do krajiny šťastia, radosti, pohody, darčekov, dobrého jedla a času strávenom s našimi najbližšími.

      SOŠ strojnícka Považská Bystrica Vám všetkým želá krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024!

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Upozorňujeme stravníkov, že 21. a 22. decembra (štvrtok a piatok) bude strava vydávaná v čase od 10:00 do 10:30. Ďakujeme za porozumenie.

    • 10.12. Medzinárodný deň ľudských práv
     • 10.12. Medzinárodný deň ľudských práv

     • Pri tejto príležitosti sme na našej škole zorganizovali školské kolo Olympiády ľudských práv. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory na vybrané témy z problematiky ľudských práv a ich porušovania.

      Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa rozhodli rozšíriť  poznatky o ľudských právach v čase, keď sme svedkami ich stáleho porušovania.

      Výsledky: 1. miesto Timotej Dinga 3.D

                       2. miesto Adam Šutka 3.B

                       3. miesto  Martin Zachar 3.B

      Gratulujeme.

      Ing. Laurenčíková, PaedDr. Ištoková

    • Zavítal k nám Mikuláš
     • Zavítal k nám Mikuláš

     • Dnes ráno opäť zavítal do našej školy svätý Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Mikuláš a jeho pomocníci obchádzali triedy a dielne praktického vyučovania, ale nevynechali ani ekonomické oddelenie a kuchyňu a obdarovávali  dobrých žiakov a učiteľov sladkosťami.

      Mikuláš učiteľov upozornil, aby nezabudli,  že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. A to bol ďalší krásny deň na SOŠ strojníckej, ktorý našim študentom, učiteľom a zamestnancom venoval Študentský parlament. Ďakujeme! 

    • Krajské kolo v stolnom tenise
     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Účinkovanie našich reprezentantov v stolnom tenise sa ukončilo v krajskom kole, ktoré sa konalo 1.12.2023 v Bošanoch pri Partizánskom. Chlapci podali bojovný výkon, ale súperom zo Súkromnej strednej športovej školy Trenčianske Teplice a z Gymnázia Bánovce nad Bebravou podľahli a obsadili napokon krásne 3. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa úspechov v tomto peknom športe.

      Mgr. Martina Andrašková