• Okresné kolo stredných škôl vo veľkom futbale chlapcov

     • Vo štvrtok 26.10. 2023 sa na ihrisku pri futbalovom štadióne stretli futbaloví reprezentanti stredných škôl, aby si zmerali sily vo veľkom futbale v okresnom kole. Naši chlapci si po dvoch výhrach, jednej remíze a jednej prehre vybojovali 3.miesto. Ďakujeme chlapcom za vzornú reprezentáciu školy a budeme sa tešiť na ich ďalšie športové účinkovanie.

      Mgr. Martina Andrašková

     • Mladý elektronik 2023

     • Zúčastnili sme sa na celoštátnom kole 5. ročníku súťaže Mladých elektronik. Našu školu zatsupovali Ján Lomňančík a Ján Červenec z 2.C. Spomedzi 46 súťažiacich sa naši chlapci umiestnili peknom na 9. a 12. mieste. Naši chlapci predviedli vynikajúce schopnosti, čo sa týka praktickej stránky súťaže, za čom im gratulujeme. 

     • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní

     • Naša škola aktívne podporuje aj žiakov, ktorí majú záujem o programovanie. Svedčia o tom žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru mechanik počítačových sietí, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže Zenit v programovaní v kategórii A a B, ktoré sa konalo 17.10.2023. Dvaja žiaci - Timotej Dinga z 3.D a Lukáš Rakovan z 4.D sa stali úspešní riešitelia a postúpili na krajské kolo v programovaní v kategórii A.

      Držíme im palce!

     • MLADÝ TALENT VO ZVÁRANÍ

     • Dňa 24.10.2023 sa naši dvaja žiacizo 4.C, odboru mechanik strojov a zariadení – Samuel Majerík a Miroslav Vanko, pod vedením Ing. Jozefa Sluku, zúčastnili súťaže Mladý talent vo zváraní na SOŠ technickej v Čadci. Vyhlasovateľ a organizačný garant bola Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK.

      Súťaž pozostávala z dvoch disciplín a to z virtuálneho zvárania na trenažéri a praktickej časti.  Naši žiaci si tak opäť mohli porovnať svoje praktické zručnosti so žiakmi iných škôl a odniesli si tak ďalšie nové skúsenosti.  

     • Školský ples

     • Vážené kolegyne a kolegovia, milí rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na náš školský ples!

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

     • 24. október 2023 bol dôležitým dňom najmä v študentskom živote prvákov našej školy. Tento deň boli totižto oficiálne, za účasti vedenia školy, triednych učiteľov, učiteľského kolektívu a majstrov OV prijatí do „cechu strojárskeho a elektrikárskeho“.

      Z úst riaditeľa školy im bolo sľúbené, že:

       

      Na strednej škole zažijú  ťažké, ale aj  pekné chvíle,

      bude to tu niekedy drsné, ale aj priateľské a veľmi milé.

      Na našu školu sa tak ľahko nezabudne,

      zažijú  v nej spolu s učiteľmi a majstrami

      chvíle hektické, ale aj milé a kľudné.

       

      Pred prísahou si žiaci spolu s triednymi učiteľmi zasúťažili. Všetci sa veľmi tešili na kultúrne vystúpenia jednotlivých tried, ktoré žiaci pripravili pre svojich spolužiakov. Po pasovačke prisahali:

       

      Budem dbať o dobrú povesť SOŠ strojníckej tak,

      aby o moje remeslo mali záujem nielen v Považskej Bystrici,

      ale aj v celom Trenčianskom kraji a na celom svete.

      Ja chcem byť študentom spod bystrického hradu

      a tak budem robiť všetko preto,

      aby som mohol svoje vzdelanie úspešne zavŕšiť.                                                                              

      Pre tento cieľ musím všeličo vydržať,

      učenie hneď od začiatku vážne brať,

      tak vernosť stavu študentskému

      dnes musím prisahať.“

       

      Nasledovalo vyhodnotenie súťaží a odmenenie všetkých tried. Každý prvák z dnešnej imatrikulácie odchádzal s malým darčekom a s pocitom hrdosti, že sa oficiálne stal žiakom takej veľkej a úspešnej školy.

     • Literárna súťaž JURÍK očami MLADÝCH

     • Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlásila v mesiaci marec v minulom školskom roku 1.ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom JURÍK očami MLADÝCH. Súťaž bola určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov. Ich úlohou bolo napísať originálnu poviedku na ľubovoľnú tému.

      Cieľom takýchto súťaží je povzbudiť mladých ľudí v tvorbe literárnych diel. Teraz to bolo podľa vzoru majstrovského pera významného spisovateľa, novinára, politológa Ľuboša Juríka, ktorý dlhé roky žil a tvoril v Pezinku. 

      Z našej školy sa do súťaže zapojila Vanesa Zigová, žiačka II.D triedy. Hoci sa na prvých troch miestach neumiestnila, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch jej udelila na Slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.09.2023 v Nových Zámkoch, diplom za účasť a osobitosť vyjadrovania.

      Vaneske za vzornú reprezentáciu patrí naša vďaka a veríme, že našu školu bude zastupovať  aj v ďalších ročníkoch tejto i podobných súťaží.

       

      Mgr. Eva Turčániová