• OZNAM ŠKOLSKEJ KUCHYNE

     • Upozorňujeme stravníkov, že dňa 19. januára (piatok) bude strava vydávaná v čase od 10:00 do 10:30. Ďakujeme za porozumenie.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • 14. decembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL, ktorej sa zúčastnilo v kategórii A (3.a 4. ročník) 7 žiakov a v kategórii B (1. a 2. ročník) 13 žiakov. Súťažné zadania pozostávali z online testu s rozličnými typmi úloh zameraných na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých rovín jazyka a teórie literatúry. K písomnej časti patrila tvorba vlastného textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť tvorivo písať. Ústna časť bola tvorená prípravou a prednesením krátkeho rečníckeho prejavu na zadanú tému, žiaci mali uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

      Víťazmi sa stali:

      - v kategórii A 

      1. miesto: Michal Hrenák  III.B

      2. miesto: Jakub Maček III.D

      3. miesto: Mário Valušiak III.D

       

      -v kategórii B

      1. miesto: Martin Haviar I.C

      2. miesto: Patrik Kucharík I.C

      3. miesto: Jakub Lašák II.C

       

      Blahoželáme!                                                                                             

       

      Mgr. Možutíková