• Slávnostné vyradenie maturantov

     • Po roku je  u nás na škole znovu ten smutno – krásny deň, ktorý sa nesie v znamení slávnostného vyradenia našich maturantov. Z rúk pána riaditeľa, zástupcov zamestnávateľov a svojich triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia, výučné listy, osvedčenia od SOPK a tí najšikovnejší aj krásne odmeny.

       

      Milí naši študenti, myslíme na krásne chvíle, ktoré ste na našej škole prežili, všetky Vaše úspechy aj pády, výhry aj prehry, priateľstvá, písomky, skúšanie, či reprezentáciu školy na rôznych súťažiach. Veľa poznatkov, ktoré ste sa naučili, môžete zabudnúť. Vždy sa však v živote držte triezveho úsudku a ideálov tolerancie a humanizmu. Ak sa Vám tieto ušľachtilé ciele podarí čo len sčasti naplniť, dokážete tým sebe aj iným, že ste sa neučili pre školu, ale naozaj pre život.

       

      Prajeme Vám z celého srdca na Vašej ceste životom len to najlepšie, nech Vás vždy obklopujú praví priatelia a nech sú aj naďalej Vaši najbližší na Vás právom hrdí. Vieme, že väčšina si s nástrahami, ktoré im život prinesie do cesty, hravo poradí a veríme, že výskok z odrazového mostíka, ktorým je dnešný deň, bude mať pre každého z vás pohodlné pristátie, a že plavba vo vlnách života bude hladká a bezproblémová. VEĽA ŠŤASTIA!!!

       

      🍀🍀🍀❤️❤️❤️🍀🍀🍀

    • Účelové cvičenia a exkurzie u zamestnávateľov
     • Účelové cvičenia a exkurzie u zamestnávateľov

     • Čas, kedy naši maturanti úpenlivo premýšľali na odpoveďami za zelenými stolmi, sme využili na účelové cvičenia a exkurzie u zamestnávateľov. V utorok 23.mája si vedomosti zo zdravotníckej prípravy, pobytu v prírode a civilnej ochrany upevnili na účelovom cvičení naši druháci.

      Ich spolužiaci zas navštívili firmy, ako napríklad triedy 1.E a 1.AN, ktoré strávili dopoludnie vo firme MIKROTECH s.r.o. Žiaci z 1.C zas mohli nazrieť do vnútra firmy PowerGrid s.r.o., kde videli výrobu trafostaníc, kompenzačných rozvádzačov, technológiu pre zabezpečovanie kvality elektrickej siete a aj samotnú výrobu elektrických rozvádzačov. Trieda 3.C zas navštívila firmu ALW Slovakia s.r.o., ktorej náplňou je výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a zinku, vrátane výroby náradia a ich následného spracovania.

      Žiaci 1.F triedy sa pod vedením majstrov odborného výcviku zúčastnili exkurzie vo firme Spanner SK, k.s., kde si vypočuli informácie o podniku a jeho prevádzkach. V priebehu prehliadky mali žiaci možnosť vidieť činnosti, ktoré prebiehajú vo výrobe a pri montáži. Ani žiaci z 1.B neostali ochudobnení. Náplňou ich exkurzie bola firma thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

      V stredu 24.mája zas využili pekné počasie naši prváci a na účelovom cvičení sa venovali napríklad všeobecným zásadám poskytovania prvej pomoci, praktickému poznávaniu prírody, ochrane vodných tokov, určovaniu nadmorskej výšky bodu v teréne z mapy, či precvičeniu kótovania vo vrstevniciach.

      Pre ostatné triedy sme opäť zabezpečili exkurzie u zamestnávateľov. Firmu PowerGrid s.r.o. tentokrát navštívila trieda 3.C a 1.AN zas firmu thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.. Do útrob firmy MEDEKO CAST s.r.o., ktorá patrí medzi popredné spoločnosti  v rámci strednej Európy v oblasti odlievania presného liatia a opracovania, nakukla trieda 3.A. Exkurzie u zamestnávateľov v tento deň zavŕšili triedy 2.B opäť vo firme Spanner SK, k. s. a 2.D vo firme Emos Alumatic s.r.o., kde sa oboznámili s históriou spoločnosti, technológiou výroby produktov firmy, a aj s  niektorými aspektmi z oblasti vývoja konštrukčných či elektronických komponentov, keďže vlastný vývoj je jedným z pilierov tejto úspešnej slovenskej spoločnosti.

      Vo štvrtok 25.mája sme pokračovali v poslednej štafete exkurzií, keď žiaci v elektroodboroch v triedach 2.C a 1.D navštívili Tepláreň GGE Považská Bystrica, s.r.o.

      S potešením môžeme konštatovať, že napriek hrozivej predpovedi počasia sme účelové cvičenia zvládli na jednotku, naši žiaci sa z exkurzií vrátili plní pozitívnych dojmov a že tieto dni sme využili na úplné maximum.

    • Návšteva z partnerskej školy
     • Návšteva z partnerskej školy

     • V rámci projektu Cezhraničná spolupráca, operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika prijal pozvanie na stretnutie náš partner zo Strednej odbornej školy Frýdek-Místek.

      Hlavným cieľom tohto projektu bolo vzájomné zvýšenie úrovne a kvality odborného vzdelávania škôl vytvorením spoločného vzdelávacieho programu a stabilného cezhraničného partnerstva v oblasti zvárania metódou TIG a CNC obrábania a programovania.

      Pre našich partnerov z ČR sme okrem prehliadky našej školy pripravili exkurziu vo firmách thyssenkrupp rothe erde Slovakia a Rademaker Slovakia.

     • Navštívili sme Mestské divadlo Žilina

     • Dňa 18. mája 2023 sa namiesto bežného vyučovania študenti 3.D triedy spolu so slovenčinárkami  vybrali na vlastnej koži zažiť divadelné spracovanie novely svetoznámeho autora L.N. Tolstého  - Kreutzerova sonáta/Čia vina?

      Hlavnou témou inscenácie sú partnerské vzťahy podliehajúce fatalite žiarlivosti. Cez spomienky hlavnej postavy sa diváci stávajú svedkami detektívnej analýzy tragickej lásky, ale aj mnohých odtieňov, ktoré život vo dvojici prináša. Vrátane tých krásnych vyplývajúcich zo zamilovanosti, až po nánosy, ktoré sa na vzťah nalepia, keď sa oň dvaja ľudia nedokážu postarať.

      Aké dojmy  v študentoch zanechala hra?

      - Kreutzerova sonáta  je výborné divadelné predstavenie, s hereckými výkonmi sme boli nadmieru spokojní a všetci sme si to naplno užili. Dej bol napínavý a v niektorých častiach až mrazivý, podnietilo ma to k zamysleniu.

      - Najviac sa mi páčilo rozdelenie autorovho vedomia medzi tri rozdielne, ale zároveň rovnako prehnité postavy. Finálna pasáž, kde sa všetky tri postavy podieľajú na poslednom akte zverstva bola pre mňa najviac strhujúca.

      - Vyvrcholenie predstavenia bola najlepšia časť, aj keď sme už od začiatku vedeli, ako to dopadne, koniec bol dych vyrážajúci až mrazivý. Takéto školské akcie by som uvítal častejšie.

      Mgr. Lenka Možutíková

     • Oznam - riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu konania ústnej časti maturitných skúšok riaditeľ SOŠ strojníckej Považská Bystrica udeľuje dňa 22.05.2023 riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní pre triedy 1.B, 1.C, 1.E, 1.F, 1.G, 2.B, 2.D, 3.A, 3.C, 3.E

     • Exkurzia vo firme Spanner SK, k. s.

     • Dňa 09. 05. 2023 sa žiaci 2.E odboru obrábač kovov – obsluha CNC strojov pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Ivana Sluku zúčastnili exkurzie vo firme Spanner SK, k. s.

      Spanner SK, k. s. je moderná strojárska spoločnosť zaoberajúca sa vlastnými vývojovými aktivitami, navrhovaním a konštrukciou produktov, zákazkovou výrobou, výrobou prototypov a finálnych strojových zariadení. Zákazníkom poskytuje komplexné služby v oblasti výroby založenej na spracovaní plechov, zváraní, opracovaní a v neposlednom rade mechanickú, pneumatickú a elektrickú montáž komponentov ukončenú funkčným testom zariadenia. V rámci poskytovania služieb zastrešuje tiež oblasť automatizácie a výroby jednoúčelových strojov a zariadení.

      Súčasťou zákazkovej výroby je napr. konštrukcia strojov, výroba kotlov na biomasu, tepelných výmenníkov, filtračných systémov, mechanických častí baliacich liniek a tiež častí strojových zariadení, ktoré slúžia na zber, triedenie a recykláciu rôznych materiálov.

      Žiaci sa konkrétne oboznámili s portfóliom spoločnosti v rámci elektronickej prezentácie a následne sa pokračovalo exkurziou po výrobných priestoroch, kde sa oboznámili s konštrukciou strojov, výrobou kotlov na biomasu, tepelných výmenníkov, filtračných systémov, kogeneračných kotlov, videli pracoviská s technológiami ako ohýbanie, zváranie, lakovanie aj laserové vyrezávanie a aj záverečnú kontrolu či samotnú montáž. Počas exkurzie nás sprevádzala Ing. Beráková a Ing. Kvašňovský, za čo sa im chceme poďakovať.

      MOV Ing. Ivan Sluka

     • Oznam - riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu konania prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre školský rok 2023/2024 riaditeľ SOŠ strojníckej Považská Bystrica udeľuje dňa 09.05.2023 riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní pre triedy 1.B, 1.C, 1.E, 1.F, 2.B, 2.D, 3.A, 3.C, 4.A, 4.D, 1.AN a 2.AN

     • Exkurzia vo firme Danfoss Power Solutions a. s.

     • Dňa 28.4.2023 sa žiaci 2.C odboru MSZ pod vedením majstra Jozefa Taldu zúčastnili exkurzie vo firme Danfoss Power Solutions a. s.

      Spoločnosť Danfoss Power Solutions a. s. v Považskej Bystrici je popredným svetovým výrobcom hydraulických systémov a komponentov pre mobilné pracovné stroje, ktoré sa využívajú najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo dvíhaní ťažkých bremien. Počas exkurzie nás sprevádzali p. Kalinčíková, p. Bicko, p. Paur a p. Michalová. Ďakujeme im za zaujímavé a inšpiratívne informácie, ktoré sme si vypočuli počas prehliadky  jednotlivých pracovísk firmy.

     • Oznam - riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu konania prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre školský rok 2023/2024 riaditeľ SOŠ strojníckej Považská Bystrica udeľuje dňa 04.05.2023 riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní pre triedy 1.A, 1.D, 2.A, 2.C, 2.E, 3.B, 3.D, 4.B, 4.C, 1.AN a 2.AN.

     • Stavanie mája

     • Dňa 28.04.2023 sa v areáli pred budovou našej školy uskutočnila slávnostná akcia „Stavanie mája“ 

      Tradícia stavania májov je súčasťou ľudových zvykov, kde má symbolický význam. Samotný máj bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, života so smrťou; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.  

      Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia a od 15. storočia ich stavali mládenci pred tie domy, kde je vydaja súca dievka. Aj táto tradícia prešla mnohými obmenami.  

      Dodnes je na Slovensku všeobecne rozšírené stavanie ústredného mája pre obec a podobne. A práve takýto máj naši žiaci spoločne so zamestnancami školy postavili. 

      V spolupráci s MŠ Železničná pomohli príjemnú atmosféru dotvoriť svojím vystúpením aj malí predškoláci.