• OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ PRE 1. a 3. ROČNÍKY

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa SOŠ strojnícka rozhodla obnoviť prezenčnú výučbu na praktickom vyučovaní pre žiakov prvých a tretích ročníkov. V týždni od 7.4. do 9.4.2021 žiaci 1.B, 1.C, 1.E, 1.F a 3.A triedy nastúpia na praktické vyučovanie v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza na webovej stránke školy v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Vzhľadom na nadchádzajúce veľkonočné sviatky Vás prosíme, aby ste sa včas nahlásili na testovanie na ochorenie Covid 19 tak, aby bolo možné prezenčnú výučbu v stredu 7.4.2021 zabezpečiť.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA PRE KONČIACE ROČNÍKY

     • Na základe vyhodnotenia COVID automatu bude v dňoch 29.03. - 31.03.2021 prebiehať prezenčná forma vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov. Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v termíne od 22.3.2021 do 26.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v termíne od 15.3.2021 do 19.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.

     • Prerušenie vyučovania

     • V termíne od 8.3.2021 do 12.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.