• Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí študenti, slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 08.30 hod. pred budovou školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR, čo znamená, že zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy (t.j. 02. 09. 2021) vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). Tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi ako v papierovej, tak aj v elektronickej podobe (v Edupage – časť žiadosti/vyhlásenia).

      Takisto je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavať odstupy a dezinfekciu rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.

      Pre žiakov prvých ročníkov  je otvorenie nového školského roka o 8:00priestoroch školskej jedálne.

     • Oznam školskej jedálne

     • Študenti, ktorí sa doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné médium na stravu, sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad kartu na MHD, ISC kartu, prípadne dochádzkový čip, ktorý používate, tu sa zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii ma, prosím, kontaktujte v čase od 7.00hod -14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

      tel.číslo:042/43405,  0905 77 11 08 Surová Monika

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      Z DÔVODU SÚČASNEJ SITUÁCIE SI MUSÍTE NOSIŤ SVOJ VLASTNÝ PRÍBOR.

     • OZNAM pre žiakov a rodičov žiakov - záujem o samotesty na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch JE testovanie domácimi antigénovými samotestami DOBROVOĽNÉ a BEZPLATNÉ a nie je tým podmienený vstup do školy. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

       

      Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Prosíme o vyjadrenie záujmu do 26.08.2021 do 08:00 prostredníctvom správy svojmu triednemu učiteľovi cez Edupage.