• Vianočný pozdrav

     • Milí žiaci, rodičia a kolegovia,

      vianočný pozdrav venovaný Vám.

       

      Každý moment počas dňa má svoju vlastnú hodnotu.

      Ráno prináša nádej, poobede vieru,

      večer prináša lásku a noc prináša pokoj.

       

      Nech všetky tieto radosti sprevádzajú Vaše sviatočné dni.

      Vianoce otvárajú svet tajomstiev i dobrej vôle, kde realita

      hraničí so snom a prianie sa stáva skutkom.

       

      V novom roku Vám želáme hlavne pevné zdravie, aby ste

      nikdy nerobili krok späť, vždy mali dostatočnú odvahu prijať

      veľké výzvy a splnili si tak veľké sny.

       

      Prajeme si spoločne krásne Vianoce, šťastný a úspešný nový rok 2022!

     • Prerušenie vyučovania od 06.12.2021 do 17.12.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Vyhlášky 282 RÚVZ v Považskej Bystrici sa prerušuje vyučovanie na našej škole od 06.12. do 17.12.2021. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, podrobnejšie informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov. Žiaci, ktorí vykonávajú prax u zamestnávateľa, v nej budú naďalej pokračovať.