• Dištančné vyučovanie na teoretickom vyučovaní v piatok 11.02.2022

     • Milí rodičia a žiaci, dňa 11.02.2022 (piatok) ostávajú žiaci, ktorí majú v ten deň teoretické vyučovanie, na dištančnom vyučovaní. Učiť sa budú podľa platného rozvrhu okrem predmetom TSV a ETV. Prosíme žiakov, aby si podľa potreby odhlásili na tento deň obedy.

      Tí žiaci, ktorí majú v tento deň praktické vyučovanie, prídu normálne na prax.

     • 2% pre SOŠ strojnícku

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      tak ako každý rok, aj tento si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o venovanie svojich 2% zo zaplatenej dane našej i Vašej škole – Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.

      Financovanie školstva je zložité a  nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tieto finančné prostriedky, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov a neustále modernizovať vyučovací proces.

       

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, poprosíme Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vyhlasenie.pdf

      Obe tieto tlačivá môže doniesť Váš syn/Vaša dcéra do školy a odovzdať ich triednemu učiteľovi. My ich potom hromadne odovzdáme na daňový úrad.

       

      Nestojí Vás to ani euro navyše a preto budeme veľmi radi, ak tieto peniažky nenecháte štátu, ale ich venujete práve v prospech Vašich detí. Takto získané finančné prostriedky sú zdrojom financovania Združenia rodičov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované. ĎAKUJEME!

     • Dištančné vyučovanie 2.-3.2. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, triedy 1.B, 1.C, 1.E, 2.B, 2.C, 3.A a 4.C sa budú v dňoch 2.2.-3.2.2022 (streda a štvrtok) vzdelávať dištančne podľa klasického rozvrhu ONLINE formou (to znamená, že odučené budú VŠETKY hodiny z normálneho rozvrhu, okrem predmetov etická výchova, náboženská výchova a telesná výchova). V piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny, žiaci nastúpia na prax v pondelok 7.2.2022.