• Slávnostné odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania
     • Slávnostné odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania

     • Včera sa na našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania. Odovzdania sa zúčastnili predseda TSK Jaroslav Baška, poslanci TSK, zástupcovia firiem zapojených do projektu IROP, zástupcovia zamestnávateľov a iní významní hostia. „Táto škola je jednotkou v systéme duálneho vzdelávania, preto som rád, že pokračuje v tradícii, ktorú má, a spolupracuje s firmami z Považskej Bystrice a okolia. Tento projekt je v hodnote 2,7 mil. eur, z toho 600 tis. eur financuje Trenčiansky samosprávny kraj, zvyšok je príspevok z eurofondov,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška a pokračoval: SOŠ strojnícka Považská Bystrica prešla za posledné obdobie veľkou modernizáciou. Zrekonštruované boli strechy na dvoch pavilónoch, trieskové hospodárstvo a nádvorie za starou dielňou a pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Najnovšie svojich budúcich študentov láka aj úplne novou dielňou praktického vyučovania, ktorej vybavenie by im mohla závidieť nejedna firma“.

      Okrem rekonštrukcie dielne praktického vyučovania so zázemím sa vďaka projektu, ktorý TSK stihlol zrealizovať za jeden rok, vynovilo aj ich vybavenie, pribudlo 10 univerzálnych sústruhov, 5 CNC sústruhov a 5 CNC frézovačiek, ale aj 10 frézovačiek s príslušenstvom a pásový schodolez. Špičkovým technickým vybavením tak škola láka nielen nových žiakov, ale aj ďalších partnerov duálneho vzdelávania. „Momentálne spolupracujeme so 14 firmami a rokovania máme rozbehnuté s ďalšími šiestimi. V systéme duálneho vzdelávanie je zapojených 245 z celkom 569 žiakov školy,“ prezradil riaditeľ školy Štefan Capák. Za posledné roky presiahli investície do školy 3,8 mil. eur.

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme žiakom a zamestnancom školy, že 30.6.2022 (štvrtok) sa budú obedy vydávať  od 9.30 hod. – 10.30 hod.

      Ďakujem za pochopenie, Monika Surová, vedúca jedálne SOŠs.

    • Školský výlet - 1.D
     • Školský výlet - 1.D

     • 17. jún 2022 bol pre študentov 1. D triedy trošku iný ako ostatné dni. Ráno o 7,30 18 žiakov so svojou triednou učiteľkou nastúpilo do mikrobusu. Ich cesta viedla do hlavného mesta SR Bratislava. Triedna učiteľka vymyslela zaujímavý program – trochu vzdelávací, trochu poznávací, trochu zábavný.

      Prvou zastávkou bolo pietne miesto - Slavín, ktoré je cintorínom hrdinov sovietskej armády, ktorí oslobodzovali našu vlasť v II. svetovej vojne. Chlapci boli veľmi prekvapení. Ticho a dôstojnosť miesta zanechali vo všetkých zmiešané pocity.

      Zo Slavína sme pokračovali v poznávaní Bratislavy a navštívili sme hrad. Zo širokého nádvoria plného návštevníkov si chlapci prezreli panorámu mesta a pokochali sa krásou záhrady, ktorú záhradníci vytvorili na nádvorí.

      Nasledovala zábavnejšia časť nášho výletu. Išli sme navštíviť zvieratká do ZOO. Počasie nám prialo, takže aj táto časť výletu sa vydarila.

      Poslednou zastávkou bol AUPARK v Bratislave. Chlapci mali zálusk na 3D, 4D kino, keď sa dozvedeli cenu vstupenky, prešla ich chuť a radšej si dali v pohode chladenú vodičku, koláčik a zásobili sa stravou do autobusu. Cesta domov bola veľmi veselá. Chlapci sa zmobilizovali a celú cestu prespievali. Nehrali sa na mobiloch , ale spievali o dušu – niekedy trošku falošne, ale o to  to bolo milšie.

      Výlet sa vydaril, správanie chlapcov pochválil aj pán šofér. Už teraz sa všetci tešia, kam sa pôjde na výlet budúci rok !!!!!!

     • Mladý zvárač

     • Dňa 14.06.2022 sme sa zúčastnili 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý zvárač, ktorú po dvojročnej prestávke usporiadala Stredná odborná škola technická Tlmače. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a strojný mechanik. Súťaž prebiehala v troch kategóriách podľa príslušnej metódy - 111 MMA zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou, 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa elektródou.

      Náš žiak Patrik Vavrík súťažil v kategórii Z 135, teda metódou zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou. Počas súťaže bola pre pedagogický dozor a jednotlivých sponzorov súťaže možnosť absolvovať exkurziu v priestoroch spoločnosti Tatravagónky Tlmače, vidieť výrobu a montáž vagónovej nápravy a tiež priestory Strednej odbornej školy technickej Tlmače.

      Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov, z toho 16 žiakov bolo na metódu MAG, traja žiaci na metódu MMA a traja na metódu TIG. Prvé tri miesta z každej kategórie vyhrali rôzne vecné ceny. Aj napriek veľkému počtu súťažiacich, každý žiak dostal upomienkovú cenu ako spomienku na 13 ročník súťaže.

      V tejto súťaži sme svojou účasťou potvrdili, že sa dokážeme zaradiť medzi tie školy, ktoré vedia na vysokej úrovni pripraviť budúcich absolventov - zváračov na toto atraktívne povolanie. Tieto slová potvrdili pri celkovom hodnotení ako organizátor súťaže, tak aj prítomný medzinárodný porotca pre zváracie súťaže. Pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica znamená súťaž Mladý zvárač opäť veľkú výzvu, kde vieme ukázať, ako naša zváracia škola vie napredovať a zdokonaľovať sa.

      Ing. Jozef Sluka

     • Exkurzia v meste Košice

     • V utorok 31. mája 2022 študenti I.A a II.A triedy navštívili mesto Košice, konkrétne mali namierené do Steelparku – Parku vedy a zábavy. Počasie nám prialo, dlhá cesta ubehla bez problémov. Vzhľadom k tomu, že sme boli veľká skupina 41 žiakov, rozdelili sa žiaci na dve skupiny.

      Prvá skupina, žiaci I.A triedy začala exkurziu v Einsteinovom laboratóriu – výukovou aktivitou z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvovali prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

      Druhá skupina, žiaci II.A triedy v tom čase so sprievodkyňou prešli stálu expozíciu, ktorá sa nachádzala na troch poschodiach. Interaktívna výstava ponúkla žiakom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva.

      Skupiny sa potom vystriedali. Po vyčerpávajúcich aktivitách si žiaci pozreli historické centrum mesta Košice.

      Túto exkurziu žiaci absolvovali vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, operačný program Ľudské zdroje. 

      Mgr. Ľubica Kukučková

     • XV. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl

     • Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici bola usporiadateľom XV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odboroch mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a obrábač kovov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 02.06.2022 – 03.06.2022 pod záštitou spoločnosti Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica. Partnerom súťaže  boli  Termálne  kúpele   Rajecké  Teplice. Do 15. ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojilo 7 dvojčlenných súťažných tímov zo 6 stredných odborných škôl - 2 tímy z Nemeckej spolkovej republiky, 1 tím z Českej republiky a 4 tímy zo Slovenska. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov a družstiev.

      Súťaž bola pre všetkých účastníkov cennou skúsenosťou v ich ďalšom profesijnom napredovaní. Vedúci tímov si popri hodnotení súťažných prác mali možnosť pozrieť priestory SOŠ strojníckej, vymeniť si skúsenosti z odborného vzdelávania a prípravy nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Nemecku. Ocenili najmä odbornú úroveň, ako i technickú prípravu súťaže. Najviac diskutovanou neformálnou témou bola rekonštrukcia priestorov dielne SOŠ strojníckej a vybavenie moderným strojným parkom.  Všetci zúčastnení – žiaci i pedagógovia mali možnosť vidieť strojársku výrobu ložísk počas exkurzie vo firme Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. Považská Bystrica, kde prebehlo i záverečné vyhodnotenie súťaže za účasti  predstavenstva firmy.

      V tomto ročníku v kategórií jednotlivcov sa umiestnil na 3.mieste  žiak Marek Fujko zo SOŠ strojníckej Považská Bystrica. Z tej istej školy na 2. mieste skončil žiak Marek Kostka a 1. miesto s počtom bodov 373 patrilo Danielovi Liškovi zo SOŠ Trenčín.

      V kategórií družstiev na treťom mieste sa umiestnil tím z Odborného učilišťa thyssenkrupp rothe erde, GmbH Nemecko  v zložení  John Flaming a Maximillian Delle, druhé miesto patrí  Strednej odbornej škole Trenčín. Prvé miesto v kategórií družstiev získala  Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica.

      Víťazom boli odovzdané diplomy a hodnotné vecné ceny. Ostatní účastníci súťaže dostali upomienkové predmety od firmy thyssenkrupp rothe erde Slovakia  a diplom za účasť v súťaži. Veríme, že toto ocenenie im pomôže pri získavaní zamestnania v strojárskom priemysle.

       

      Všetkým víťazom blahoželáme!

       

      Ing. Peter Tamaši

      zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie