• Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Súčasťou stredoškolského štúdia je aj kurz na ochranu života a zdravia, ktorý každoročne absolvujú žiaci tretích ročníkov študijných odborov.  V dňoch 21. – 23. 09.2022 si naši tretiaci zopakovali  teoretické  vedomosti zo zdravotníckej prípravy, topografie a technických činností, z ochrany prírody, či z organizácie CO na škole.

       

      Niektoré činnosti, ako určovanie svetových strán, prácu s mapou a buzolou, ale aj ochranu prírody si žiaci mohli vyskúšať priamo v teréne pri prechádzke  v okolí Považskej Bystrice. Kurz bol zameraný na zopakovanie si vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli počas účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch a zároveň  na získanie nových zručností, ktoré možno niekedy v budúcnosti budú vedieť vhodne využiť v každodennom živote alebo aj pri mimoriadnych situáciách .

       

      Mgr. Martina Andrašková

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2022 o 15:15hod v priestoroch školskej jedálne SOŠ strojníckej. Po jeho skončení sa budú konať triedne rodičovské združenia 1. ročníkov. Tešíme sa na Vás! 

    • Návšteva Matice slovenskej a Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine
     • Návšteva Matice slovenskej a Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine

     • O Martine, meste na severe Slovenska, počul už takmer každý študent minimálne na hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Toto historické centrum Turca navštívili dňa 12. septembra 2022 žiaci 2.B a 3.A v sprievode svojich vyučujúcich slovenského jazyka Mgr. B. Makovej a Mgr. E. Turčániovej. Ich cieľom bolo navštíviť Maticu slovenskú a Dom Jozefa Cígera Hronského.

      Prvou zastávkou bola najstaršia národná, vedecká a kultúrna ustanovizeň na Slovensku, ktorou je Matica slovenská. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské národné cítenie, prebúdzať a upevňovať identitu Slovákov a Sloveniek žijúcich doma i v zahraničí a prehlbovať vzťah všetkých občanov k slovenskej štátnosti. Žiaci si v priestoroch Matice slovenskej vypočuli stručnú prezentáciu o jej histórii a aktivitách.

      Exkurzia pokračovala návštevou expozície umiestnenej v autentických priestoroch domu spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Žiakom a pedagógom bol život a dielo spisovateľa sprístupnené prostredníctvom originálnych dokumentov, vecných pamiatok a výtvarných diel z Argentíny. Atraktívnou súčasťou prehliadky bol zrkadlový kútik, kocka, ktorá je zo všetkých strán potiahnutá lesklým obalom, kde sa váš obraz zhora i zdola niekoľkokrát znásobí. V jej vnútri púšťajú Hronského sfilmované rozprávky, napr. Dubkáčik a Budkáčik z roku 1968.

      Žiaci aj pedagogický dozor boli s priebehom exkurzie spokojní a s novými vedomosťami sa vrátili domov, aby nadobudnuté poznatky vedeli zúročiť v školských laviciach.

      Túto exkurziu žiaci absolvovali vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, operačný program Ľudské zdroje. 

       

      Spracovala Mgr. Barbora Maková

     • Účelové cvičenie

     • Žiaci prvých a druhých ročníkov si svoje školské povinnosti mohli ešte o chvíľu odložiť. V dňoch 7.a 8. septembra 2022 absolvovali účelové cvičenie.

      Prváci spoznávali okolie Považskej Bystrice pri prechádzke na Považský hrad a späť cez Podradské lúky a Orlové . Druháci sa mohli kochať výhľadom na Považskú Bystricu z  Kalvárie.

      Po výstupe a chvíľke oddychu si na jednotlivých stanovištiach vypočuli informácie zo zdravotnej prípravy, topografie a naučili sa niečo o zbraniach hromadného ničenia a civilnej obrane. Taktiež si niektorí mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Počasie bolo priaznivé, a tak aj takýmto spôsobom mohli žiaci získať nové vedomosti  a zopakovať to, čo sa už naučili v predchádzajúcich rokoch. 

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dnes sme otvorili brány našej školy a privítali späť po letných prázdninách našich študentov. Boli medzi nimi aj naši prváci, ktorým sa najprv v očiach zrkadlili obavy, ale veľmi rýchlo splynuli s ostatnými študentami a už sa určite tešia na všetko nové, čo ich počas štúdia na našej škole stretne.

       

      Želáme Vám, milí naši študenti, úspešný začiatok nového školského roka, pevné zdravie a šťastie, pretože keď nás bude sprevádzať zdravie a šťastie, všetko spolu úspešne zvládneme!