• Európsky deň jazykov

     • Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznych podujatí, súťaží, besied alebo športových akcií.

      Cieľom tohto dňa je poukázať a upriamiť pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov. Žiaci našej školy sa tiež zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka žiaci z viacerých tried absolvovali kvíz zameraný na európske krajiny a jazyky.

      Pomocou tohto kvízu si žiaci priblížili nevyhnutnosť osvojenia si cudzieho jazyka a zároveň si pripomenuli jedinečnosť a kultúrne osobitosti jednotlivých európskych krajín. Sme presvedčení, že žiaci našej školy budú myslieť perspektívne a uvedomia si, že kľúčom k poznaniu ostatných národov je zlepšiť svoj jazykový status.

     • Okresné kolo stredných škôl vo veľkom futbale

     • Aj keď 11.10.2022 počasie športovaniu na vonku veľmi neprialo, predsa sa futbaluchtiví nadšenci stretli na pravidelnom turnaji.

      Dážď a chlad našich chlapcov neodradil a v zápasoch nenašli premožiteľa. Všetky zápasy vyhrali, pričom vo všetkých zápasoch nedostali ani jeden gól! Postupne zdolali družstvá Obchodnej akadémie, Gymnázia, Priemyslovky a SOŠky a zaslúžene postúpili do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 18.10.2022 na tom istom ihrisku v Považskej Bystrici.

      Držíme im palce, aby aj naďalej úspešne reprezentovali našu školu!

     • 22. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

     • V dňoch 6. – 7. 10. 2022 sa naša škola zúčastnila výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA.

      Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako strojárstvo, elektrotechnika, energetika, atď., ale aj odbory vyučované na stredných školách a školách s nadstavbovým vzdelávaním.

       

      Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla bolo aj odovzdávanie ocenení. „Ocenili sme školy, ktoré majú v systéme duálneho vzdelávania zapojených najviac žiakov a tiež firmy, ktoré najviac žiakov zo SDV zamestnávajú,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

       

      Ocenenie za najlepšiu školu zapojenú v SDV si odniesla aj naša škola - Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica!

       

      Dvojdňový maratón prezentácií stredných škôl bol pre nás zavŕšený ďalším úspechom, keď SOŠ strojnícka Považská Bystrica získala aj Cenu poroty v kategórii „Promo video školy“.