• ZENIT V PROGRAMOVANÍ Kategória Grafik

     • Veľký úspech sme dosiahli aj v súťaži ZENIT V PROGRAMOVANÍ v kategórii Grafik, ktorej sme sa zúčastnili po prvý raz.Medzi súťažiacimi z priemysloviek a umeleckých škôl sme sa nestratili a naša Adriana Kútna zo 4.D si vybojovala nádherné 4. miesto, ku ktorému jej moc gratulujeme! 

    • 23. ročník súťaže ZENIT v strojárstve 2022 - krajské kolo
     • 23. ročník súťaže ZENIT v strojárstve 2022 - krajské kolo

     • Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom stredných škôl, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

      Dňa 23.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Zenit v strojárstve v kategóriách R, S a C. Kategória S a R sú kategórie zamerané na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie strojného obrábania, teda sústruženie, frézovanie a vŕtanie. V kategórii C sa súťažiaci zameriavajú na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

      Ako vo všetkých súťažiach aj tu platí, že vyhráva každý, kto sa zbaví trémy, zapojí sa naplno do súťaže a ukáže svoje nadanie, schopnosti a cieľavedomosť. Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

      Naši chlapci v tejto súťaži bodovali a obsadili dve prvé miesta! Miroslav Vanko z 3.C zvíťazil v kategórii R a Marek Fujko zo 4.A v kategórii S. V kategórii C sa Miroslav Čižmár z 3.B umiestnil na peknom 4. mieste. Srdečne gratulujeme víťazom a držíme palce v celoštátnom kole!

       

      Zároveň dnes, 24.11.2022, držíme palce našim chlapcom v Zenite v elektrotechnike 😊

    • 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy
     • 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Názov projektu: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      Ako už stabilní účastníci tohto projektu sme aj tento rok s potešením prijali výzvu Metodicko-pedagogického centra Odbor Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave umelecky spracovať záložku do knihy.

      Náš „výrobný tím“ sa zo 17 študentov prvého a štvrtého ročníka odboru grafik digitálnych médií zúžil na 7 prvákov pod vedením svojich vyučujúcich Ing. Miloša Ďutku, Mgr. Evy Turčániovej a majstra OV Mgr. B. Cehelského. Každý žiak, ktorý sa chcel projektu zúčastniť, vytvoril dve záložky na vyhlásenú tému. Vychádzali sme z vedomostí zo základnej školy a z vedomostí získaných na našej škole na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry.

      Na tému fantasy literatúra sme sa bavili o dielach:

      J.K. Rowlingová – Harry Potter

      J.R.R. Tolkien – Nedokončené príbehy

      Staré grécke báje a povesti a i.

      Termín odoslania vyrobených záložiek partnerskej škole sme dodržali. K záložkám sme priložili aj niekoľko darčekových predmetov s logom našej školy. Z partnerskej školy v Ružomberku sme dostali balík s množstvom záložiek. Väčší počet záložiek  rozdáme žiakom, niektoré  vystavíme v školskej knižnici ako spomienku na tohtoročný projekt.

      Touto cestou sa prihováram všetkým výrobcom záložiek na našej škole, ktorí obetovali svoj vlastný čas na to, aby vytvorili niečo, nevediac pre koho, s úmyslom potešiť a obdarovať neznámych na inej škole.

       

      Spracovala:  Mgr. Eva Turčániová

     • Olympiáda v anglickom jazyku 2022

     • Angličtina svoj status svetového jazyka získala po druhej svetovej vojne. Dokonca má postavenie lingua franca, dorozumievacieho jazyka v mnohojazyčných oblastiach, a stáva sa tak esperantom dnešných čias. Tento západogermánsky jazyk je druhým najrozšírenejším materinským jazykom na svete a vďaka rýchlemu technologickému pokroku sa mnoho anglických slov  udomácnilo i v našom rodnom jazyku.  Je hlavným svetovým jazykom vedy, techniky a medzinárodného obchodu a v oblasti diplomacie vytlačila v 40. rokoch minulého storočia dovtedy dominantnú francúzštinu.

      Angličtina je zároveň jedným zo štyroch maturitných  predmetov na našej škole a ako takému jej výučbe venujeme veľkú pozornosť. Zároveň je aj obľúbeným predmetom pre mnoho našich študentov, medzi ktorými sú i naozaj veľmi zdatní angličtinári, ktorí radi využijú možnosť zmerať si svoje sily. Olympiáda v anglickom jazyku je teda pre nich ideálnou príležitosťou.

      Dňa 08.11.2022 títo vynikajúci študenti prijali ,,challenge“ najskôr v podobe testu, ktorý preveril ich úroveň ovládania počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. Potom sa ešte zastavili ,,na slovíčko“ k Mgr. Fulekovi, ktorý preveril ich komunikačné kompetencie. Súťažiaci premenili svoje vedomosti na body a tu sú výsledky:

      Najlepší výkon podal a zároveň najkvalitnejšie znalosti a schopnosti ukázal Samuel Šamaj, študent IV.D triedy, ktorý z celkového počtu 71 bodov získal 58 bodov a stal sa tak víťazom Olympiády v anglickom jazyku 2022. Na druhom mieste sa umiestnil Damián Popelka III.D  s počtom 55 bodov, taktiež disponujúci  veľmi peknými vedomosťami. Stupienky víťazov nám uzatvoril Michal Nátter z I.A, ktorý získal  51 bodov, tiež s jazykovými schopnosťami na vysokej úrovni, ktorý zároveň svojim pekným, pozoruhodným výkonom  získal i titul ,,Skokan roka 2022“, nakoľko je to náš čerstvý prvák.

      Víťazovi, Samuelovi Šamajovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2022 na Gymnáziu v Považskej Bystrici, prajeme  “Break a leg“  a dúfame, že nadviaže na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách OAJ.

      Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka. :)

       

      spracovala: Mgr. Ľubica Chudovská

     • Športový duch našej školy

     • Utorok 8.11.2022 sa pre niektorých našich žiakov niesol opäť v športovom duchu. Družstvo futbalistov odcestovalo na krajské kolo vo veľkom futbale do Bánoviec nad Bebravou. Ich súpermi boli družstvá z OA Trenčín a SOŠ Partizánske.

      Trenčanov naši chlapci zdolali 3:1 a s družstvom z Partizánskeho uhrali remízu 0:0. Keďže počet bodov a aj skóre boli rovnaké u oboch družstiev, o víťazovi krajského kola rozhodoval penaltový rozstrel, v ktorom naši chlapci ťahali za kratší  koniec a postup do celoštátneho kola im ušiel len o vlások. Aj napriek tomu si chlapci zaslúžia veľkú pochvalu, pretože v celkovom účinkovaní od okresného kola až po krajské neprehrali ani jeden zápas. Ďakujeme im za vzornú  reprezentáciu našej školy.

      Ďalšie športové zápolenie sa odohrávalo pod basketbalovými košmi OA v Považskej Bystrici. Výber basketbalistov našej školy zvíťazil nad družstvami SPŠ a SZŠ. Súboj s Obchodnou akadémiou sa rozhodol až ku koncu zápasu v náš neprospech a v súboji s gymnáziom chlapcom už chýbali sily a taktiež im podľahli. Napokon naši reprezentanti skončili na peknom treťom mieste, ku ktorému im gratulujeme.

     • Nové stojanové vŕtačky

     • Náš strojový park na odbornom výcviku sme obohatili o ďalšie krásavice - stojanové vŕtačky PROMA E-1516 B/400. Opäť sme zvýšili kvalitu výučby, tentokrát pre strojárske odbory

      Tieto vŕtačky sú konštruované pre vŕtanie a zahlbovanie, sú určené na obrábanie kovov, ale aj dreva, plastov a ďalších materiálov, ktoré vieme efektívne využiť na skvalitnenie odborného výcviku.

      Vreteno vŕtačky je uložené v guľôčkových ložiskách, osadené kužeľom, do ktorého je možné vložiť vŕtacie skľučovadlo, alebo priamo nástroj. Pracovný stôl je možné natáčať až o 360 ° a pomocou otočného čapu naklápať do uhla +/- 45° od základnej roviny, čo umožňuje vŕtanie otvorov pod rôznymi uhlami. Pomocou klinových remeňov možno zvoliť až 12 rýchlostí otáčania vretena a má možnosť voľby smeru otáčania pravý/ľavý chod.

     • Úspech vo veľkom futbale

     • Dňa 3.11.2022 sa na futbalovom ihrisku v Považskej Bystrici stretli víťazi okresných kôl z okresov Púchov, Ilava a Považská Bystrica v regionálnom kole vo veľkom futbale stredných škôl.

      Naši chlapci, ako jediné neporazené družstvo okresného kola, si zmerali sily s Gymnáziom Púchov a SPŠ Dubnica nad Váhom.  Púchovčanov porazili 3:1 (Ján Chupáč z 3.D strelil dva góly a ďalší k nim pridal Matúš Klus z 2.C) a s družstvom z Dubnice remizovali 0:0.

      O celkovom víťazovi rozhodlo lepšie skóre. Chlapci postupujú do krajského kola, ktoré sa odohrá 8.11.2022 v Bánovciach nad Bebravou.

      Držíme palce, nech aj ďalej úspešne reprezentujú našu školu!

    • Návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave
     • Návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave

     • Dňa 26. októbra 2022 sa študenti 4.A a 1.AN triedy spolu s vyučujúcimi Mgr. Možutíkovou a Ing. Moravčíkovou vybrali do nášho hlavného mesta. Viacerí už Bratislavu navštívili, ale len málokto bol v SND. Nová budova SND má sedem podlaží, vyše dvetisíc miestností a tri hlavné sály (Sála opery a baletu, Sála činohry, Štúdio). Jej noblesu podporuje aj niekoľko exteriérových, ako aj interiérových umeleckých diel.

       

      Hlavným programom tejto exkurzie nebola však architektúra, ale návšteva činohry, konkrétne divadelného predstavenia Salemské bosorky od Arthura Millera. Táto hra nie je len o politike, ale ukazuje aj to, že zlo sa môže rozpútať z niečoho zdanlivo nevinného aj v súkromí. Dramaturgička hry dodáva, že skutočná pravda a dobro vyjdú vždy najavo. "Veľmi veľa ľudí v dejinách bolo šľachetných, hrdinských, ustáli svoju integritu aj za cenu straty svojho života sa neprispôsobili.“

       

      Počas analýzy diela  sme si prešli všeobecné princípy divadelnej tvorby a fungovania divadla, spôsob tvorby režiséra a interpretáciu diela. Zhodli sme sa, že najviac sa nám páčil životný prístup a správanie hlavnej mužskej postavy Johna Proctora (Milan Ondrík), ktorý v minulosti zhrešil a  nesie si to so sebou po celý svoj život. Pre svoju chybu je ochotný aj zomrieť. Hra nás zaujala, sprostredkovala pekný divadelný zážitok, pretože obsahuje silný príbeh,  inscenácie s krásnou hudbou a kostýmami,  spájajú sa v nej efektné divadelné aj filmové prostriedky. Náš dojem a zážitok na dlhé obdobie zosilnila aj úžasná zostava účinkujúcich hercov, napr. František Kovár, Zuzana Kocúriková, Ľuboš Kostelný.

       

      Cieľ exkurzie bol splnený, predstavenie podporilo záujem žiakov o dramatickú tvorbu.  Viacerí  sa vyjadrili, že sa do divadla  budú určite radi vracať, nadobudnuté poznatky využijú nielen v školských laviciach, ale aj pri maturitnej skúške.

       

      Exkurzia bola realizovaná v rámci projektu Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      Spracovala: Mgr. Lenka Možutíková