• Lyžiarsky výcvik - 1. turnus
     • Lyžiarsky výcvik - 1. turnus

     • Týždeň pred jarnými prázdninami si žiaci tried 1.A a 1.D spríjemnili pobytom v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica, kde absolvovali lyžiarsky výcvik.

      Počasie bolo priaznivé, a tak sa 34 žiakov mohlo naučiť alebo zdokonaliť v nádhernom športe, akým je lyžovanie. Aj preto, že začiatočníci aj pokročilí vzorne plnili pokyny svojich inštruktorov, mohli si na konci výcviku povedať, že sú z nich lyžiari. Krásu našich veľhôr spoznávali nie len na zjazdovkách, ale aj na výlete do Starého Smokovca a prechádzkou na Hrebienok, kde si pozreli Tatranský ľadový dóm.

      Uprostred týždňa zregenerovali svoje sily pobytom v bazéne v jednom z hotelov Tatranskej Lomnice. Voľný čas trávili žiaci spoločnými aktivitami, spoločenskými hrami, tancom, či súťažami. Veríme, že chlapci a dievčatá si z výcviku odnášajú domov zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

       

      Mgr. Martina Andrašková

    • 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve
     • 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve

     • V dňoch 21.-23.02.2023 sme sa zúčastnili 23. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorú usporiadala Stredná odborná škola technická v Bratislave, v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Bratislave.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci študijných odborov zameraných na elektroniku, programovanie a strojárstvo. Na SOŠ technickej sa zišli žiaci zo všetkých regiónov Slovenska. Počas praktickej previerky mali majstri možnosť nahliadnuť na svojich žiakov a pozorovať, ako si počínajú za strojom alebo pri ručnom spracovaní súčiastky.

      Našu školu reprezentovali Miroslav Vanko z 3.C a Marek Fujko zo 4.A. Podmienky súťaže boli pre všetky súťažné kategórie nastavené veľmi vysoko. Aj napriek veľkému počtu súťažiacich sa naši dvaja žiaci umiestnili vynikajúco, Miroslav Vanko v kategórii R zameranej na ručné obrábanie na 5. mieste a v kategórii S zameranej na strojové obrábanie získal Marek Fujko krásne 3. miesto. Keďže išlo o celoštátnu súťaž, môžeme byť na týchto žiakov právom hrdí.  V silnej konkurencii sa dokázali prebojovať a ukázať, že sú šikovní a zruční. Vyvinuli veľa snahy a predviedli skvelé výkony.

       

      Ing. Jozef Sluka

     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

     • Dňa 15. februára 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Odborná hodnotiaca komisia pracovala v nasledovnom zložení:

      Ing. Lenka Danišková

      Ing. Antónia Moravčíková

      Ing. Peter Sedláček

      Ing. Milan Korbaš

       

      Na základe vyhotovených prác a výrobkov odborná komisia vybrala do školského kola 15 súťažných prác, ktoré boli prezentované v súťažných odboroch:

      01 – Problematika voľného času

      02 – Matematika, fyzika 

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       

      Odborná komisia mala náročnú úlohu vybrať práce, ktoré postúpia do regionálneho kola. Nakoniec padlo rozhodnutie a  do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 17. marca 2023 v OA Považská Bystrica postúpilo 7 prác v štyroch súťažných odboroch.

      01 – Problematika voľného času

      1. miesto – Renovácia historického motocykla Jawa Pionier - Marco Kršík /III.B/

      2. miesto – Výroba lavičky – Filip Melicher /II.AN/

      02 – Matematika, fyzika 

      1. miesto – Spektrálna analýza zvuku - Marián Olšavský /III.D/

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto – Štiepačka dreva – Jakub Hoferica /III.A/

      2. miesto - Generálna oprava motorky KTM 300 – Miroslav Vanko /III.C/

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto - 3D plotter – Filip Chochlík /III.C/

      2. miesto – Počítadlo ľudí pomocou PLC – Matúš Burdej /II.C/

       

      Súťažiacim gratulujeme a držíme palce v ďalšej reprezentácii školy.

    • Slávnostné poklepanie základného kameňa Vážskej cyklomagistrály v areáli našej školy
     • Slávnostné poklepanie základného kameňa Vážskej cyklomagistrály v areáli našej školy

     • Dňa 13.2.2023 predseda TSK Jaroslav Baška spolu s poslancami a zástupcami mesta oficiálnym poklepaním základného kameňa v areáli našej školy spustili práce na ďalšom úseku Vážskej cyklomagistrály.

      Pri tejto príležitosti navštívili aj našu školu a pozreli si priestory dielní odborného výcviku. Zaujímali sa o najmodernejšie vybavenie a prekvapili aj našich žiakov počas krúžku zameranom na programovanie CNC strojov.

      Pán predseda vysoko vyzdvihol prácu celého tímu zamestnancov školy a ocenil prácu a záujem žiakov o štúdium. Bol nadšený zanietením, s akým sa u nás stretol. Ďakujeme za návštevu a slová chvály.

     • Krajské štipendium pre žiakov odboru 2466 H 02 mechanik opravár - stroje zariadenia

     • Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude aj tento rok poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce.

      Na našej škole sa jedná učebný odbor 2466 H 02 MECHANIK OPRAVÁR - STROJE A ZARIADENIA. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných v Trenčianskom samosprávnom kraji.

      Krajské štipendium je určené pre žiakov, ktorí nastúpili do prvého ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania od školského roka 2022/2023 a pokračovať bude aj v budúcom školskom roku. V školskom roku 2023/2024 bude teda vyplácané žiakom prvého aj druhého ročníka

       

      Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

      1. nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,

      2. nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

      3. dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

       

      Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka:

      1. ročník 50 eur/mesiac

      2. ročník 40 eur/mesiac

      3. ročník 30 eur/mesiac

    • Okresné kolo v hádzanej
     • Okresné kolo v hádzanej

     • V posledný januárový deň si  8 chlapcov našej školy zmeralo sily so svojimi rovesníkmi v športe, ktorý sa v Považskej Bystrici teší veľkej obľube. V športovej hale na SNP zápolili naši chlapci s družstvami z Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie v okresnom kole majstrovstiev Slovenska v hádzanej.

      Prvý duel hrali so  SPŠ vyrovnaný zápas, v ktorom  bolo skóre neustále vyrovnané. V druhom polčase našim chlapcom dochádzali sily, pretože ich bolo málo na prestriedanie  a chýbalo im povestné šťastie. Napokon prehrali o päť gólov. V druhom zápase aj napriek nízkemu počtu hráčov  zvíťazili nad chlapcami z Obchodnej akadémie o 9 gólov. Obsadili sme druhé nepostupové miesto, ale chlapcom ďakujeme za bojovný výkon.

      Jedným z rozhodcov bol aj žiak našej školy Marek Bačík z 1.B 😊

      Mgr. Martina Andrašková