• Oznam školskej kuchyne

     • Študenti, ktorí sa u nás doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné médium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD, ISIC kartu,  prípadne iné médium, ktoré používate. Tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

     • Nástup do škôl 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe vyjadrenia ministra školstva SR od 8.2. 2021 nastúpia do škôl na prezenčnú výučbu študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča. (Stiahnete si ho na priloženom linku)


      Naďalej platí zákaz vychádzania a stretávania sa okrem cesty do školy a práce. Prosíme Vás týmto o dôsledné dodržiavanie tohto nariadenia, myslite na ochranu zdravia seba a svojich najbližších.
       

      Bližšie informácie Vám dajú Vaši triedni učitelia. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      ​​​​​​​

     • Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

     • MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021. SOŠ strojnícka Považská Bystrica bude vydávať výpisy hodnotenia za 1. polrok žiakom pri ich návrate do školy, dovtedy budú rodičia a žiaci o svojich výsledkoch informovaní cez elektronickú žiacku knižku. V prípade záujmu škola môže zaslať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage. V takomto prípade, prosím, kontaktujte triedneho učiteľa Vášho syna/dcéry. Zaslať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov nie je možné, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

    • Otvorenie nového školského roka 2017/2018
     • Otvorenie nového školského roka 2017/2018

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 na našej škole sa začína v pondelok 4.9. 2017 o 10:00 v triedach školy. O 10:30 sa žiaci presunú na parkovisko pred školou, kde sa uskutoční Slávnostné otvorenie školského roka za prítomnosti vedenia školy a Predsedu TSK, Ing. Jaroslava Bašku.

      Pre žiakov prvých ročníkov  je otvorenie nového školského roka o 8:00priestoroch školskej jedálne.

    • KRÁSNE PRÁZDNINY
     • KRÁSNE PRÁZDNINY

     • Všetkým našim žiakom prajeme krásne prázdniny, zamestnancom a priateľom školy príjemnú dovolenku. Stretneme sa 4.9. 2017.

     • Koncoročný výlet II.B

     • Žiaci II.B triedy s učiteľkami Mgr. Barborou Makovou a Mgr. Zuzanou Uričovou rozhodli vymeniť vyučovanie za trochu oddychu a zábavu.