• Praktické vyučovanie v prezenčnej forme v týždni od 3.5. do 7.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, rozpis praktického vyučovania je nasledovný:

      1.B – 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.C – odbor MET iba 3. a 4.5.2021 (pondelok a utorok), odbor MSZ iba dištančne

      1.E – 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.F – iba dištančne

      2.B – iba dištančne

      2.C – odbor MET od 5.5 do 7.5.2021 (streda až piatok), odbor MSZ iba dištančne

      2.D - od 5.5 do 7.5.2021 (streda až piatok)

      2.F - iba dištančne

      3.A - 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.AN – iba dištančne

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

       

      Nástup do škôl je v prípade neplnoletých žiakov podmienený Čestným vyhlásením zákonného zástupcu , plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budove školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný. ​​​​​​​

     • Oznam pre žiakov - praktické vyučovanie od 26.4. do 30.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 26.4. do 30.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:


      Žiaci 1.A a 1.D triedy budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 26.4. do 30.4.2021 (pondelok až piatok)

      Žiaci tried 1.F, 2.A, 2.E a 2.F majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci 3.B – odbor MZS bude mať prax dištančnou formou celý týždeň, žiaci odboru MN budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 26.4. do 30.4.2021.

      Žiaci 3.C triedy budú mať prax v dielňach od 26.4. do 28.4.2021 (pondelok, utorok, streda, zvyšok týždňa dištančne).

      Žiaci 3. D budú mať prax v dielňach iba vo štvrtok a piatok, teda 29.4. a 30.4.2021, zvyšok dištančne.


      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.


      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Oznam pre žiakov - praktické vyučovanie od 19.4 do 23.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.4. do 23.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:

      Žiaci 1.B,1.C a 1.E triedy nastúpia na prax 19. a 20.4. 2021 (pondelok a utorok)

      Žiaci 1.F nastúpia na prax v utorok, 20.4.2021.

      Žiaci 2.B, 2.C a 2.D triedy nastúpia na prax 21.,22,a 23.4 2021 (streda, štvrtok a piatok)

      Žiaci 3.A triedy nastúpia na prax na celý týždeň, teda od 19. do 23.4.2021 (pondelok až piatok)

       

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.


      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.


      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ PRE 1. a 3. ROČNÍKY

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa SOŠ strojnícka rozhodla obnoviť prezenčnú výučbu na praktickom vyučovaní pre žiakov prvých a tretích ročníkov.

      V týždni od 12.4. do 16.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci 1.A, 1.D a 3.B.Žiaci 3.C triedy budú mať prax iba v dňoch 12.-14.4.2021 (pondelok, utorok a streda).Žiaci 3.D triedy odbor mechanik nastavovač budú mať prax od 13.4. do 16.4. 2021 (utorok až piatok), ostatní žiaci, tedy odbory MPS a GDM budú mať prax iba 15.-16.4. 2021 (štvrtok a piatok).

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!