• OZNAM ŠKOLSKEJ KUCHYNE

     • Milí študenti, prosíme Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu, nakoľko prechádzame na elektronickú formu objednávania stravy. Sme Vám k dispozícii v čase od 7.00hod do 14.00hod. v kancelárii školskej jedálne.

       

      Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 042/4340524  alebo 0905 771108.

     • Obnovenie vyučovanie od 17.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutím ministra školstva sa s účinnosťou od 17.5.2021 obnovuje vyučovanie vo všetkých materských, základných a stredných školách. Vyučovanie na našej škole bude prebiehať podľa platného rozvrhu s tým, že v prvých dňoch bude zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva.


      Naďalej je potrebné dôsledne dodržiavať epidemické opatrenia, to znamená, že v budove školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu vyučovania rúškom a je potrebné dbať na pravidelnú hygienu.


      Pri prvom nástupe do školy je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budovy školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný. Následne pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) je potrebné znovu tieto vyhlásenia predložiť.


      V prípade záujmu o stravovanie je potrebné sa vopred prihlásiť cez aplikáciu strava.cz a ak nie ste zaregistrovaní, je potrebné tak urobiť čo najskôr.


      Tešíme sa na Vás!

     • Praktické vyučovanie v prezenčnej forme v týždni od 10.05. do 14.05 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 10.5. do 14.5.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:

      Žiaci 1.A triedy budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 10.5. do 14.5.2021 (pondelok až piatok).

      Žiaci 1.D triedy- pondelok až streda dištančne, štvrtok a piatok v dielňach.

      Žiaci tried 1.F, 2.A, 2.F majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci 2.E trieda pondelok až piatok v dielňach.

      Žiaci 3.B – budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 10.5. do 14.5.2021.

      Žiaci 3.C triedy budú mať prax v dielňach od 10.5. do 12.5.2021 (pondelok, utorok, streda, zvyšok týždňa dištančne).

      Žiaci 3.D – odbor GDM bude mať prax 11.5. až 14.5.2021, odbory MN a MPS budú mať prax v dielňach iba vo štvrtok a piatok, teda 13.5. a 14.5.2021, zvyšok dištančne.

      1.AN majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.


      ​​​​​​​Nástup do škôl je v prípade neplnoletých žiakov podmienený Čestným vyhlásením zákonného zástupcu , plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budove školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný.Tešíme sa na stretnutie s Vami!