• Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Po viac ako ročnej prestávke sa konečne opäť rozbiehajú športové súťaže medzi strednými školami.

      Ako prvé v poradí bolo na programe okresné kolo v cezpoľnom behu. Nové podmienky súťaže nám umožnili vyslať reprezentantov školy v dvoch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 9. ročníkov ZŠ a 1. - 2. ročníky SŠ) nás zastupovali Jakub Hoferica a Peter Hoferica z 2.A a Samuel Blaško z 1.A. Druhá kategória (len stredné školy) bola zastúpená Martinom Bizubom, Petrom Kopeckým Peter a Jánom Majtánom z 2.E. Po odbehnutí 4 km sa chlapci v oboch kategóriách umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme im ešte veľa športových úspechov.