• Polročné výpisy klasifikácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2021/2022 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 31.01.2022.

      Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je možné si stiahnuť a pozrieť.

      Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom Výpisu žiadame zákonných zástupcov /plnoletých žiakov o podpísanie Výpisu stlačením tlačidla „Podpísať“.

     • Nástup do školy 10.januára 2022

     • Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci,

      vyučovanie po vianočný prázdninách začína prezenčne pre všetkých žiakov školy v pondelok 10. januára 2022 podľa platného rozvrhu.

      Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Pred nástupom do školy je potrebné odoslať cez EduPage, príp. doniesť tr. uč. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V novom roku vám želám pevné zdravie, nech spokojnosť, pohoda a radosť sú súčasťou každého Vášho dňa.

     • Prevzatie samotestov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      V prípade, že ste v decembri prejavili záujem o antigénové samotesty, môžete si ich vyzdvihnúť dňa 07.01.2022 (v piatok) od 10:00 do 12:00 vo vestibule školy. Testy musia byť prevzaté osobne žiakom alebo rodičom, ktorí ich prevzatie podpíšu. 

      Prosíme Vás, aby ste použitie testu nahlásili cez Edupage v časti „Žiadosti/vyhlásenia“. Takisto Vás prosíme, aby ste v prípade pozitívneho testu upozornili telefonicky alebo mailom o tejto skutočnosti triedneho učiteľa svojho syna/dcéry.

      Informácie týkajúce sa nástupu do škôl od 10.01.2022 zverejníme na Edupage po oficiálnom vyjadrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.